Cenník prenájmu dodávok

Cenník prenájmu dodávok:

cenník prenájmu dodávky v Prešove a okolí

Víkendová akcia 99€
piatok od 17:00 do pondelka 07:00

3 hodiny    – 33 €      depozit  –  200 €
1 – 2 dni    –  60 €      depozit  –  200 €
3 – 6 dni   –  55 €      depozit  –  300 €
7 – 14 dni  –  50 €      depozit  –  300 €
Mesiac             Cena dohodou

Limit na 3 hodiny 200 km

Denný limit       400 KM/Deň
Nad limit           0,08 €/KM